Reklamační řád

Záruční doba: začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a trvá 24 měsíců (pouze pro spotřebitele), pokud není u popisu zboží uvedeno jinak. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Pokud zákazník nakupuje zboží jako podnikatel (na IČO), není záruka stanovena občanským zákoníkem, ale dodavatelem zboží našemu internetovému obchodu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční list: pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace: pokud se u zakoupeného zboží v průběhu záruční doby objeví vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má zákazník v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele tohoto internetového obchodu, nejlépe na prodejně U Nelinky, Na Honech I 5539, Zlín. Provozovatel neručí za případné mechanické poškození zboží při jeho zaslání.

Vyřízení reklamace: provozovatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a poté vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 
 
 
 
TOPlist